نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست ؟

مدیریت ارتباط با مشتری

(CRM – Customer Relationship Management) به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان ، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف بیان میکند.

سازمان‌ها با استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می توانند چرخه فروش را کوتاهتر، وفاداری مشتری را بیشتر و ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد بیشتر را نمایند. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ شوند و مشتریان جدیدی جذب شوند.

سازمان‌ها برخی روش‌هایی را شامل مدیریت ارتباط با مشتری، تحلیل ارزش مشتری، استراتژی سازمانی و سازوکارهای خدماتی که کارایی ارتباطات مشتری را بهبود می‌دهد بکار می برند. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی ای برای کسب مشتریان جدید و نگهداشتن مشتریان فعلی است. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی شامل تمام فعالیتهای مرتبط با مشتریان است.

 

 

هر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی در یکی از سه فرآیند سازمانی زیر پیاده شده است:

  • فروش (Sales)
  • بازاریابی (Marketing)
  • خدمات (Support and services)

این‌ها فرآیند هایی هستند که مستقیماَ مرتبط با مشتری می باشند. مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی(Analytical CRM) تمام اجزایی که برای تحلیل روابط و ویژگیهای مشتری که بر اساس اجرای فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی با تاکید بر نیاز مشتریان و استثنائاتشان وجود دارد، تامین می کند. قبل از اینکه سازمان بتواند بازاریابی یا استراتژی‌های مدیریت روابط با مشتری را توسعه دهد، آنها باید بدانند که چگونه مشتریان برای خرید کردن تصمیم می‌گیرند. این فرآیند تصمیم گیری چرخه خرید مشتری (CBC) نامیده می‌شود.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مشتری، روابط و مدیریت. منظور از روابط، ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمند تر از طریق ارتباطی یاد گیرنده می‌باشد و مدیریت عبارت است از خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتری مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرآیندها و تجارب سازمان.
این سیستم ها به ۳ نوع اصلی تقسیم می شوند :

Operational :

شامل بخشی از application هایی می شود که برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) لازم و ضروری است . به عبارتی شرکت را برای مسوولیتهایش در قبال مشتری  آماده می نماید. اینطور به نظر می رسد  که سیستم های داخلی یک شرکت در این بخش قرار می گیرند . مثلا فرض کنید تمام بخشهای یک شرکت مانند خدمات، سفارش ، صورت حساب و… در این بخش قرار می گیرند. اما مساله ای که در این بخش باید مد نظر گرفته شود ، همخوانی سیستم های این بخش با سیتمها ی فعلی شرکت می باشد .

Analytic :

این سیستم مهمترین نوع از مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می باشد . به این صورت که شامل داده هایی است که برنامه ها جهت برقراری ارتباط با مشتری به آن نیاز دارند . به عبارت دیگر این داده های خام در اختیار  برنامه های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) قرار می گیرند و پس از کار بر روی این داده ها ، نتیجه مناسب در اختیار شرکت و مشتری قرار داده می شود . اما اگر بخواهیم یک تعریف کامل ارائه نماییم : بدست آوردن ، ذخیره ، پردازش ، تفسیر و ارائه گزارش به استفاده کنندگان داده های مشتری می باشد . شرکتهای زیادی هستند که این داده ها را جمع آوری کرده و پس از استفاده از الگوریتمهایی مختلف سعی در تحلیل و تفسیر این داده ها می نمایند .

 Collaborative :

این قسمت ، نقطه ارتباط با مشتری می باشد .این مهم نیست که نحوه ارتباط با مشتری از کدام یک از کانالهای روبرو باشد : پست الکترونیک ، فکس ، تلفن ، وب سایت و… این نرم افزارها را PRM یا partner relationship management می نامند .

-->