کاربردهای شبکه های تلفنی

نیاز امروزی سازمان ها به ارتباط نزدیک و پیوسته با مشتریان خود، همزمان با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر مقوله جدیدی را بنام Call/Contact Center بوجود آورده است، که نه تنها امکان ارتباط دائمی و همه جانبه مشتریان با سازمانها را فراهم می کند، بلکه ابزاری کامل جهت مدیریت ارتباطات را نیز مهیا می سازد. Call Center مجموعه ای از روش های ارتباطی و مدیریت ارتباطات ( از...
خدمات یکپارچه سازمانی یا آنچه که به Unified Communications یا اختصاراً UC تعبیر می گردد، شامل نظام کلی ارتباطات سازمانی است که روشهای گوناگون ارتباطاتی اعم از تلفنی (ارتباطات تلفنی معمول، پیام گذاری و…)، تصویری و متنی (چت، SMS) را در دل نرم افزارهای سازمانی یا به شکل مستقل، مجتمع سازی می کند. ظرایفی نظیر یکپارچه سازی با نرم افزارهای اتوماسیون اداری، ERP، WFM، CRM و… به...
انتقال خطوط تلفن این روزها طرفداران زیادی دارد . اولین نیازی که سبب می شود که افراد بسیار سراغ این راهکار را بگیرند این است که ممکن است در نقطه ای خارج از شهر امکان ارائه خدمات مخابراتی وجود نداشته باشد  . از طرفی دیگر این راهکار در مواردی که حتی خطوط تلفن شهری نیز در یک نقطه وجود دارد ، می تواند تا حد بسیار زیادی هزینه ارتباطات را کاهش دهد . یکی از ساده­...
-->