درباره ما

 
آرمان تلکام لذت استفاده از شبکه هاى پایدار و مطمئن را در قالب آخرین و بروزترین فن آورى هاى تولید کنندگان طراز اول دنیا، در کمترین زمان ممکن به شما هدیه میکند.
 
آرمان تلکام به عنـوان ارائه دهنـده محصولات و خدمات حوزه مخـابرات، مفتخـر است که خدمات مشاوره و طراحى، تامین تجهیـزات، نصب و راه انـدازى و نگهـدارى را با اتـکا برسـرمایه انسانى متخصص و آموزش دیده دراختیار مشتریان خود قـرار دهد. استفـاده از ارتبـاط تنگاتنگ با تولید کنندگان و دریافت تاییدیه هاى فنى - تجارى ضامن کارآیى راهکار هاى پیشنهادى در صنایع کلیدى و بزرگ است.
استفاده از بسترهاى الکترونیـکى بروز نظیـر استفاده از وب سایت، نرم افزار تیکتینـگ، گردش کار ادارى و مـدیریت ارتباط با مشتریان، سبب ایجاد ارتباط سهل و همـراهى 24 ساعته با مشتریان خواهد بود.
توانمندى هاى فنى و تجارى درکنار تجربه گرانمایه تجارت بین الملـل مى توانـد ضامن خدمـات رسـانى به موقع و به صرفه به مشتریان باشد.
آرمان تلکـام رسالت خود را، برقـرارى ارتبـاطات و شبکه هاى پایدار و مطمئن در قالب بروزترین فناورى تولیـدکنندگان طراز اول دنیا درحداقل زمان ممکن مى داند. 

تمرکز و تخصص آرمان تلکـام در ارائه راهکـارهاى جامـع ارتباطى در شبکه هاى سـازمانى و صنعتى بوده و شامل حوزه هاى تخصصى ذیل است:
  • ارتباطات بی سیم (Wireless Communications)
  • ارتباطات تلفنی مبتنی بر شبکه های کامپیوتری (Pure IP Telephony)
  • شبکه و اتوماسیون صنعتی (Automation & Industrial Networking)
  • سیستم های نظارت تصویری (Video Surveillance)
​​
جهت دریافت اطلاعات فایل PDF معرفی شرکت آرمان تلکام اینجا کلیک کنید . 
-->