دوربین تحت شبکه ( IP Camera )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر Full HD 1920 x 1080
 • زاویه دید 77.4° افقی و 45.1° عمودی
 • دارای زوم 16x دیجیتال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر Full HD 1920 x 1080
 • زاویه دید 79° افقی و 43° عمودی
 • دارای زوم 10x دیجیتال
 • قابلیت ضبط صوت
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر D1 704 x 480
 • زاویه دید 73.8° افقی و 55.35° عمودی
 • دارای زوم 16x دیجیتال
 • قابلیت اتصال بلندگو خارجی
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر VGA 640 x 480
 • زاویه دید 17.1° تا 56.9° افقی و 22.7° تا 76.9°عمودی
 • دارای زوم 18x اپتیکال
 • قابلیت اتصال میکروفون خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر HD 1280 x 720
 • زاویه دید 23.9° تا 89.9° افقی و 17.9° تا 63.6° عمودی
 • دارای زوم 3.6x اپتیکال
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر D1 720 x 480
 • زاویه دید 4.49° تا 52.8° افقی و 3.40° تا 39.7° عمودی
 • دارای زوم 12x دیجیتال و 12x اپتیکال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر D1 720 x 480
 • زاویه دید 3.6° تا 60.8° افقی
 • دارای زوم 1-12x دیجیتال و 18x اپتیکال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر D1 720 x 480
 • زاویه دید 1.8° تا 60.8° افقی
 • دارای زوم 1-12x دیجیتال و 36x اپتیکال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر D1 704 x 480
 • زاویه دید 41° افقی و 31° عمودی
 • دارای زوم 16x دیجیتال
 • قابلیت ضبط صوت، قابلیت اتصال بلندگو خارجی
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر HD 1280 x720
 • زاویه دید 45.7° افقی و 29.5° عمودی
 • دارای زوم 4x دیجیتال
 • قابلیت ضبط و پخش صوت
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر VGA 640 x 480
 • زاویه دید ƒ62˚
 • دارای زوم 16x دیجیتال
 • قابلیت ضبط صوت
 • دوربین فضای خارجی، با کیفیت تصویر VGA 640 x 480
 • زاویه دید 35.8˚ تا 92.2˚
 • دارای زوم 4x دیجیتال و 2.6x اپتیکال
 • قابلیت ضبط صوت، قابلیت اتصال میکروفون خارجی
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر D1 704 x 480
 • زاویه دید 6° تا 51° افقی، 4° تا 40° عمودی
 • دارای زوم 4x دیجیتال و 10x اپتیکال
 • قابلیت ضبط صوت، قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر VGA 640 x 480
 • زاویه دید 3° تا 18° افقی و 13° تا 47° عمودی
 • دارای زوم 4x دیجیتال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
 • دوربین فضای داخلی، با کیفیت تصویر Full HD 1920 x 1080
 • زاویه دید 77.4° افقی و 45.1° عمودی
 • دارای زوم 16x دیجیتال
 • قابلیت اتصال بلندگو و میکروفون خارجی
-->