مودم های جی پی آر اس و نسل سوم ( GPRS , 3G )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
 • مودم 3G مخابراتی (جی اس ام ، جی پی آر اس، EDGE، UMTS و HSPA+)
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232
 • دو ورودی پاور افزونه 12 تا 48 ولت DC
 • دارای قابلیت برقراری VPN در شبکه مخابراتی
 • دو ورودی دیجیتال و یک رله خروجی
 • مودم 3G مخابراتی (جی اس ام ، جی پی آر اس، EDGE، UMTS و HSPA+)
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232/422/485
 • دو ورودی پاور افزونه 12 تا 48 ولت DC
 • دارای قابلیت برقراری VPN در شبکه مخابراتی
 • دو ورودی دیجیتال و یک رله خروجی
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس و EDGE
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232
 • دو ورودی پاور افزونه 12 تا 48 ولت DC
 • دارای قابلیت برقراری VPN در شبکه مخابراتی
 • دو ورودی دیجیتال و یک رله خروجی
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس و EDGE
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232/422/485
 • دو ورودی پاور افزونه 12 تا 48 ولت DC
 • دارای قابلیت برقراری VPN در شبکه مخابراتی 
 • مودم 3G مخابراتی (جی اس ام ، جی پی آر اس، EDGE، UMTS و HSPA+)
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال 422/485/RS-232
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
 
 • مودم 3G مخابراتی (جی اس ام ، جی پی آر اس، EDGE، UMTS و HSPA+)
 • یک پورت اترنت و یک پورت سریال RS-232/422/485
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس
 • یک پورت اترنت و دو پورت سریال RS-232
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
 • مودم مخابراتی جی اس ام ، جی پی آر اس
 • یک پورت اترنت و دو پورت سریال RS-232/422/485
 • یک ورودی پاور 12 تا 48 ولت DC
-->