مرکز تلفن تحت شبکه ( IPBPX - سرور VOIP )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
 • مرکز تلفن تحت شبکه (IP PBX) بر اساس نرم افزار ماخذ آزاد استریسک
 • پشتیبانی از 4 خط آنالوگ شهری
 • پشتیبانی از 100 کاربر ( 30 تماس همزمان )
 • قابلیت ترانک با درگاه­های بیرونی ( FXO, FXS )
 • مرکز تلفن تحت شبکه (IP PBX) بر اساس نرم افزار ماخذ آزاد استریسک
 • پشتیبانی از 24 خط آنالوگ شهری و 1 خط E1
 • پشتیبانی از 300 کاربر (60 تماس همزمان )
 • قابلیت ترانک با درگاه­های بیرونی ( FXO, FXS )
 • پَنِل کاربری اِلَستیکس با امکانات مدیرتی و نظارتی کامل
 • مرکز تلفن تحت شبکه (IP PBX) بر اساس نرم افزار ماخذ آزاد استریسک
 • پشتیبانی از 4 سیم کارت GSM
 • پشتیبانی از 100 کاربر (30 کاربر همزمان)
 • مرکز تلفن تحت شبکه (IP PBX) بر اساس نرم افزار ماخذ آزاد استریسک
 • پشتیبانی از 24 خط آنالوگ شهری و 4 خط E1
 • پشتیبانی از 1000 کاربر (300 تماس همزمان )
 • قابلیت ترانک با درگاه­های بیرونی ( FXO, FXS )
 • پَنِل کاربری اِلَستیکس با امکانات مدیرتی و نظارتی کامل
 • IVR) Interactive Voice Response)
 • Call waiting
 • Group Ringing
 • IVR) Interactive Voice Response)
 • پشتیبانی از کدک های G.711, G.729A, GSM, T.38
 • کنفرانس تلفنی
 • قابلیت تعریف IVR با شرایط زمانی پاسخگویی (Auto Attendant)
 • دارای 2 پورت FXS و 2 پورت اترنت
 • پشتیبانی از پروتکل T.38 و T.30 برای ارسال فکس
 • انتقال تماس
 • پشتیبانی از کدک های G.711, G.729A, GSM, T.38
 • Call back
 • Call Pickup
 • انتظار تما
 • IVR) Interactive Voice Response)
 • Call waiting
 • Group Ringing
-->