گیت وی ( VOIP Gateway )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
 • درگاه FXS جهت رجیستر کردن 4 عدد گوشی تلفن آنالوگ بر روی IPPBX
 • امکان ارتباط Hotline با درگاه­های FXO
 • پشتیبانی از کُدِک­های صوتی G.711 a/u law، G.723.1، G726 و G.729 A
 • پشتیبانی از PPtP
 • قابلیت اتصال فَکس با پشتیبانی از پروتکل­های T.30 و T.38
 • درگاه FXS جهت رجیستر کردن 8 عدد گوشی تلفن آنالوگ بر روی IPPBX
 • امکان ارتباط Hotline با درگاه­های FXO
 • پشتیبانی از کُدِک­های صوتی G.711 a/u law، G.723.1، G726 و G.729 A
 • پشتیبانی از PPtP
 • قابلیت اتصال فَکس با پشتیبانی از پروتکل­های T.30 و T.38
 • درگاه FXO جهت انتقال 4 خط آنالوگ با ترانک SIP بر روی IPPBX
 • امکان ارتباط Hotline با درگاه­های FXS
 • پشتیبانی از کُدِک­های صوتی G.711 a/u law، G.723.1، G726 و G.729 A
 • پشتیبانی از PPtP
 • پشتیبانی از SNMP v1/v.2c
 • دارای یک E1/T1 Interface
 • دارای 4 پورت اترنت 
 • پشتیبانی از کدک های G.711a, G.711u, G.723.1r63, G.723.1r53, G.729a, GSM, T.38
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • امکان تعریف حداکثر 500 ،routing rule مختلف
 • پشتیبانی از پروتکل SIP و MGCP
 • امکان رجیستر شدن به صورت Per gateway و Per trunk
 • پشتیبانی از کدک های G.711 Alaw,Ulaw,G.729A,G.723,GSM
 • مناسب برای دفاتر کوچک و متوسط
 • گذرگاه ارتباطی با خطوط و تلفن‌های آنالوگ
 • ظرفیت تا 12 پورت با ترکیب دلخواه از ماژول‌های FXO و FXSدارای اسلات PCI /PCI Express
 • جایگزین Channel Bank
 • مناسب برای دفاتر کوچک و متوسط
 • گذرگاه ارتباطی با خطوط و تلفن‌های آنالوگ
 • ظرفیت تا 8 پورت با ترکیب دلخواه از FXO و FXS
-->