آنتن امنی 360 درجه ( Omni Antenna )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
  • آنتن امنی 360 درجه با گین 12dBi
  • کار در فرکانس 2.4GHz
  • پلاریزیشن عمودی
  • ارتفاع 171 سانتی متر
  • آنتن امنی 360 درجه با گین 13dBi
  • کار در فرکانس 5.8GHz
  • پلاریزیشن عمودی
  • ارتفاع 70 سانتی متر
-->