آنتن دیش ( Dish Antenna )

نمایش :
مرتب کردن بر اساس :
  • آنتن دیش دوال پلار با بهره 34 dBi
  • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
  • قطر 120 سانتی متر و وزن 20 کیلوگرم
  • آنتن دیش دوال پلار با بهره 28.5 dBi
  • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
  • قطر 60 سانتی متر و وزن 5.5 کیلوگرم
  • آنتن دیش دوال پلار با گین 32 dBi
  • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
  • قطر 90 سانتی متر و وزن 10.5 کیلوگرم
-->