آرمان تلکام شریک فنی-تجاری موگزا (Moxa) در ایران

موگـزا در سـال 1987 در کشـور تایـوان تاسیس شد. این کمپـانی در ابتـدا یک شـرکت مشاور در زمیـنه شبکـه های ارتبـاطات صنعتی بوده است. با توجه به تخصص کارشناسان موگزا در زمینه ارتباطات صنعتی ( به خصوص ارتباطات سـریال صنعتی که در آن زمان بسیار متـداول بود) در سال 1988 اولین محصول موگزا که یک کارت هوشمند سـریال با 8 درگاه است به بازار عرضه شـد.

محصول Moxa C108 در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 با اقبال چشمگیری مواجه شد و لذا موگزا بر روی طراحی و تولید محصـولات پر درخواست سـریال در بازار شبکه های ارتباطی صنعتی متمرکز شد.
در سال 1992 میلادی، Moxa تجارت جهانی خود را آغاز نـمود و در کشورهای مختلـفی کانـال های پشتیبانی و فروش ایجاد نـمود. در سـال های بعد راهکـار ارتباطی سـریال صنعتی موگـزا چنان محبوبیتـی پیـدا کرد که در آن سـال ها شیوع استفاده از آن در صنایع را بـه شیـوع استفـاده از وینـدوز 95 تشبیـه کردنـد. ( در همین سال ها که مصـادف با دهه 70 و اوایـل دهه 80 خورشیـدی بود، محصـولات موگـزا استفاده بسیار زیادی در کشور ما از بابت راه اندازی سـرویس دهنده های اینتـرنت داشته است)  
با شـروع سال 2000 و گستـرش استفـاده از اترنت، موگزا مطالعات و بررسی های جـدی و وسیـعی را در خصـوص کاربـردهای اترنت در صنعــت آغــاز نـمود. نتیجه این تحقیقـات به طراحـی و تولیــد تجهیـزات Async Server منـجر شـد. ایـن فـن آوری سـرآغاز تولیـد تجهیــزات سـری NPort یا مبدل های سـریال به اترنت با ظـرفیت های مختلف برای کاربردهای مختلـف شد. سـری تجهیــزات NPort یکی از محبـوب ترین مبدل های سـریال به اترنت در بازار تجهیـزات اتـرنت صنعتی امـروزی اسـت.
از ســال 2002 به بعــد موگزا با اقبال چشمــگیری کـه در صنعـت داشتــه، دائـما به توسعـه تجهیــزات و راهکـارها پــرداختـه اسـت و از سـال 2002 تا کنون این شـرکت به صورت سـالانه رشدی 30 درصـدی را تجربه می کنـد. امروز پس از 20 سـال تـلاش و کـارآفرینی موگـزا از یک شـرکت مهندسی کوچک به یک شـرکت میلیارد دلاری تبدیل شده که بیش از 200 خانواده محصول در تولیدات خود دارد و همچنین در بیش از 60 کشور دنیا حضور مستقیم دارد. در سـال 2017 موگزا یکی از برتـرین برندها در دنیـای مخابـرات و ارتبـاطات صنعـتی اسـت و با برندهای اروپایی و آمریکایی رقابتی نزدیک دارد.

محصولات موگزا 
با رویکــرد رفـع نیـاز ارتباطات در صنـایع کلیدی، موگزا تـمرکز خــود را در طراحی و تولید محصـولات شبکه و اتوماسیون صنعتی بر دسـته محصـولات زیر معطـوف کـرده است :​

 • سوییچ های DIN RAIL و Rack Mount صنعتی
 • مبدل ها و کانورتورهای صنعتی
 • دوربین ها و تجهیزات نظارت تصویری صنعتی
 • شبکه های بی سیم وای فای و سلولار صنعتی
 • کنترلرهای I/O و اتوماسیون صنعتی
 • کامپیوترهای صنعتی
 • ابزار و ادوات مورد نیاز در شبکه های صنعتی


مجمـوع تعــداد محصـولات این تولیـد کننـده به نـام جهانی، بیــش از 2500 مـورد است، که برخـی از این محصـولات نظیر مبـدل ها و سوییچ های صنعتی جزو پـرفروش ترین محصولات، درمیان تولیدکنندگان محصولات شبکه صنعتی است.​

بازارهای هدف موگزا 
با توسعه بخش های مختلف و پیشـرفت تکنولوژی، برای بهبود کیفیت و ایمنی در بخش های مختلف صنعت و ارتباطات، استاندارهای مختلفی بنا به نیاز آن صنعت تعریف و اجرایی شده، در همین راستا موگزا برای بالابردن کارایی و بهبــود سـرویس ها، محصولات خـود را مطابق استانداردها و نیازهای صنایع زیر طراحی، تولید و ارائه کرده است​.

 

 • حمل و نقل ریلی
 • سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS)
 • شبکه های برق هوشمند (Grid)
 • صنایع دریایی
 • نفت و گاز


نحوه همکاری آرمان تلکام با موگزا 
ارائـه بهتـرین و بـروزترین محصولات و خدمات در حوزه ارتباطات صنعتی و مخابراتی برای صنایع کلیدی طبق استانداردهای روز جهـانی، رسالت آرمان تلکام است. موگزا به عنوان یکی از تولیدکنندگان طراز اول دنیا، بیش از 25 سال است که در بازار ایران حضور دارد و آرمان تلکـام نیز در مشارکت با این تولید کننده به ارائه خدمات مهندسی به صنایع کلیدی می پردازد.


۱- مشاوره و طراحی  
بـرای سـال های متمـادی موگزا نـوآوری و کیفیـت را به عنـوان فرهنگ سازمـانی خود نهـادینه کرده است. تحقـیق و توسعــه در طراحی مشـاوره و طـراحـی شبکه های صنعــتی تا دستــیابی به طـراحی محصـولات و سیستـم های نـوآورانه و کارآمـد، یکی از ارزشمنـدی های راهکارهای برای مشتـریان این کمپـانی بوده است. ترکیب راهکارهای نوآورانه ای که در موگزا طراحی و تولید شده است، به صورت یک سیستـم، می تـواند نیازهای ارتباطی را در صنایع کلیدی بـرآورده سازد. کـارشنـاسان و مهنـدسـان در آرمـان تلکام با فراگیـری دانـش مربوط به تولیـدات موگزا و همچـنین دانـش مورد نیاز در صنعت، سعی در بهیـنه سازی فرآیند طراحی مهندسی شبکه های ارتباطی در صنعت دارند.

۱.۱ - درک نیاز مشتری

معمـولا در صنعت مشکلات و نـیازها با سایر مسائل در محیط های غیـر صنعتی متفاوت است و از این بابـت راهکارهای حل مشـکلات درک نیــاز مشتـری یا بـرآورده سازی نیازها نیز عمومـا متفاوت و پیچیـده تر است. درک صحیـح نیاز از نقطـه نظر صاحب تجـارت یا صنعت موضوع مهمی است که تا زمانـی که به درستی واقـع نشود، راهکار یا طرح پیشنهادی نـمی تواند نیاز و خشنودی مشتـریان را فراهم آورد.​

۱.۲- تحقیق و توسعه
تحقیق و بررسی، انتخاب راهکار مناسب و حـل مشکل یا بـرآورده سازی نیـاز، از میان چند هزار محصول تولیـــدی موگـزا و ترکیب میان تحـقیق و توسعـه آن ها یکی از مهمتـرین مراحل طراحی و ارائه راهکار است. برخی مواقع ممکن است حل مشکل با استفاده از چندین محصول در کنــار هم ممکن شود و این نیاز به تحقیـق، توسعه، بررسی و امکان سنجی دارد.

۱.۳- ترکیب ایده ها در جهت خلق راهکارهای نوآورانه
در ایـن مرحـله، ایـده ها و راهـکارهای مورد بحث در مرحله دوم با یکدیگر ترکیـب شده و در نهایـت راهکاری مناسب موضوعی که در مرحله اول درک شده است طراحی می شود. با توجه به اینکه پیچیـدگی موضوعات در صنعت معمـولا زیـاد است در این مرحـله جهــت حل مسئله نـوآوری های زیادی ممکن است به کار گرفته شود.​

۱.۴- آزمایش و نمونه سازی ایده ها و طرح ها 
در مرحله چهـارم، طراحی ایده هایی که در مرحله سوم جهت حل مسئله با یکدیگر ترکیب شده اند، به صورت آزمایشگاهی پیاده سازی شده و مورد آزمایش قرار می گیرند. در صورتی کـه آزمایش طرح موفقیـت آمیز باشد، حـال؛ زمان ارائـه طرح پیشنهادی فرا رسیده است.​

۱.۵- ارائه راهکار و دریافت بازرخورد مشتریان
طرحی که در طی چهار مرحله فـوق تهیه شده است، طی یک پروپـوزال به مشتـریان ارجمند ارائه می گردد و بازخورد آنها از طرح ارائه شده دریافت می شود.

۲- تامین تجهیزات
آرمان تلـکام با بهـره گیری از سیستـم های به روز چــرخه تـامین تجهیزات و انبارداری، در کنــار توان تیـم بازرگـانی مجـرب، در تلاش است تامیــن تجهیــزات که در کمتـرین زمان ممــکن، تجهیــزات مورد نیاز را تامیـن و در اختیار مشتــریان قرار دهد.​

۳- نصب و راه اندازی
طراحی مهندسی و انتخاب تجهیزات صنعتی با کیفیت بالا، گـام های اولیه تـملک یک شبـکه مناسب در صنایـع کلیدی است. گام نهایی نصـب و راه انـدازی برای اجـرای یک شبـکه بادوام و قابـل اطمینان، نصب و راه اندازی مهـندسی تجهیـزات در صنایع است.

 • رعایـت استانداردهـای بین الـمللی
 • درنظر داشتـن محدودیت ها و نیـازهای مختـص به هر صنعت
 • نظـــارت و کنـتــرل کیفـیــت
 • مستنـدسازی و ثبـت جزئیات 
​​راهکارهای نصب و راه اندازی صحیح مهندسی و مناسب صنایع کلیدی، جهت تملک شبکه با دوام و قابل اطمینان است.
مهندسان آرمان تلکام با وجود تجـارب متعـدد در صنایع مختلف نظیـر نفـت و گاز، برق و انرژی، آب و فاضلاب، حمـل و نقل و ریـلی و ... شـریـک تجاری مطمئنـی در کنــار صاحبـان صنایـع کلیـدی کشور در جهت دستیابی به شبکه های مطمئـن و همیشگی هستنـد. دانش و شناخت تیم فنی آرمان تـلکام از تجـهیزات مـوگزا و همچنین تجربه کار در صنایع مختلف، ضامن نصب و راه اندازی صحیـح و مهندسی تجهیزات موگزا، در کمتـرین زمان ممکن با بالاترین کیفیت مورد انتظار است.​

۴- گارانتی، خدمات پس از فروش و نگهداری
شـرکت آرمان تلکام ضمن آگـاهی از سابقـه و استانداردها و بـالای محصولات موگزا و طـول عمر بالا و نرخ کم خرابی ، جهـت گارانتـی و خدمات پس از فـروش و نگهداری تحقـق رسالت و اهداف خود، یک واحد پشتیبانی و تعمیـرات مجـرب و آموزش دیده را، برای خدمات بهتـر راه اندازی نـموده است​.

برخی از مشتریان موگزا 
موگزا در صنایع و کارخانجات در کشور ما استفاده های فراوانی دارد و یکی از پر کاربردترین برند های تجهیزات شبکه های صنعتی است . در ادامه نام برخی از مهمترین مشتریان آرمان تلکام با تجهیزات Moxa ذکر شده است . 

  

-->